Trang chủ / HƯỚNG DẪN / Đăng ký sử dụng tài khoản MoMo (định danh)

Đăng ký sử dụng tài khoản MoMo (định danh)

Theo quy định của Pháp Luật, bất kỳ người dùng Ví MoMo nào cũng cần phải đăng ký sử dụng tài khoản MoMo (hay còn gọi là định danh).

Định danh sẽ giúp Quý khách hàng thoải mái giao dịch với: Giá trị giao dịch, Số tiền Nạp/Rút tối đa là 50 triệu đồng/ngày & không giới hạn số lượng giao dịch.

Định danh tại 4.000 ĐGD của MoMo hoặc Liên kết tài khoản Ngân hàng VCB/OCB/VPBank

Các ghi chú đối với hạn mức Nạp/Rút tiền trong ngày:

Tài khoản MoMo định danh:

– Số dư Ví tối đa: 50 triệu đồng/ngày.

– Số tiền nạp vào Ví tối đa 50 triệu đồng/ngày, rút ra khỏi Ví tối đa 20 triệu đồng/ngày.

– Không giới hạn số lượng giao dịch.

Tài khoản MoMo không định danh:

– Số dư Ví tối đa: 50 triệu đồng/ngày.

– Số tiền nạp vào Ví tối đa 50 triệu đồng/ngày, rút ra khỏi Ví tối đa 500.000 đồng/ngày.

– Giới hạn số lượng 15 giao dịch.

Tài khoản MoMo không định danh, có liên kết thành công thẻ quốc tế:

– Số dư Ví tối đa: 50 triệu đồng/ngày.

– Số tiền nạp vào Ví tối đa 50 triệu đồng/ngày, rút ra khỏi Ví tối đa 5 triệu đồng/ngày.

– Không giới hạn số lượng giao dịch.

 

Momo.vn